Nyheter

Ny vägvisare till världsarvet Falun

Nu blir det enklare att upptäcka Världsarvet Falun.
”Vi vill att Världsarvshuset här vid Falu Gruva ska vara en vägvisare till gruvan, staden och bergsmansbygden”, säger verksamhetschef Anna Björkman.

Globen, som med upplysta prickar visar världsarv jorden runt, snurrar i taket som förut. I övrigt är mycket i Världsarvshuset vid Falu Gruva nytt för besökarna.

En hel vägg täcks av en illustrerad karta över Världsarvet Falun, som utöver gruvan består av Falu stad och bergsmansbygden runtom.

Platsen förklaras med utgångspunkt i exempelvis berget, skogen och vattnet.

Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva, liknar världsarvet vid ett pussel, där bitarna hänger ihop.

”Utan gruvan, inget världsarv. Så är det givetvis. Men om man ser världsarvet som en helhet får man en fördjupad förståelse för platsen Falu Gruva”, säger hon.

Världsarvssamordnare Christina Staberg hoppas att ett besök i Världsarvshuset ska väcka nyfikenhet.

”Bilder, foton, filmer och texter inspirerar besökarna till att lära sig mer om den industrihistoria som lagt grunden till det moderna svenska industrisamhället”, säger hon.

Bakom projektet står Världsarvsrådet med finansiering av Länsstyrelsen.