Nyheter

Nya rutiner till följd av pandemin

Falu Gruva har infört en rad nya rutiner för att minska risken för spridning av covid-19. Som ett alternativ till turerna i gruvan lanseras en ny guidad visning ovan jord inför sommaren.

Maxantalet besökare på guidade visningar både under och ovan jord har minskats till 20 personer. Hissen används inte längre för besökare nere i gruvan, som istället får ta trapporna både ner och upp. Våra besökare uppmanas att hålla avstånd till varandra.

Och, viktigast av allt, är att den som känner förkylningssymtom väntar med besöket till ett senare tillfälle.

Sveriges Museer har gått ut med rekommendationer till medlemmarna, däribland Falu Gruva, efter beskedet om att sammankomster med fler än deltagare än 50 personer inte längre är tillåtna:

“Museer som håller öppet följer noggrant Folkhälsomyndighetens beslut och museernas ansvariga huvudmän tar beslut utefter rådande omständigheter. Sveriges Museer tar situationen på största allvar och följer noggrant utvecklingen samt har löpande dialog med myndigheter och departement.”

En nyhet vid Falu Gruva, där lanseringen har tidigarelagts till följd av pandemin, är en utomhusguidning runt dagbrottet Stora Stöten. Genom att flytta upp gruvans historia ovan jord kan vi erbjuda våra besökare ett alternativ till att gå ner i gruvan. Den turen är dessutom möjlig att följa med på för den som är rullstolsburen eller har småbarn i vagn.

För att minimera risken för smittspridning har instruktioner med försiktighetsåtgärder gått ut till personalen.

Har du ytterligare frågor, kontakta oss!