Nyheter

Nytt Berguvs-projekt i Falu Gruva

Sedan många år tillbaka finns glädjande nog häckande berguv i det stora dagbrottet Stora Stöten. Nu har Falu Gruva beviljats medel till ett 2-årigt projekt…

Sedan många år tillbaka finns glädjande nog häckande berguv i det stora dagbrottet Stora Stöten. Nu har Falu Gruva beviljats medel till ett 2-årigt projekt med syfte att öka kunskapen och tillgängligheten, utan att störa,  berguv i naturlig miljö. Stig-Åke Svensson ordförande i Dalarnas ornitologiska förening stöttar projektet och föreningen kommer att bistå med expertkunskap. Berguv, tillika Dalarnas landskapsdjur, är och har under en längre tid varit en hotad art.

Projektet går ut på att under 2017 montera en fast kikare tillsammans med informationsmaterial på svenska och engelska i dagens befintliga utkikstorn. Detta medför att fler besökare kan få möjlighet att titta på vilt häckande berguv. Under 2018 kommer dagens befintliga webbkamera, vilken idag är gammal och behov av att bytas ut, att ersättas med en ny kamera. Kamerans bilder kommer att läggas ut på www.falugruva.se

Bidraget är ett så kallat Lona-bidrag som alla kommuner kan söka av Länsstyrelsen och där pengarna ursprungligen kommer ifrån Naturvårdsverket. I detta fall är det alltså Falu kommun som sökt bidraget av Länsstyrelsen i Dalarna.