Skogsskötsel runt Stora Stöten

Trevliga promenadstråk, utsikt över Världsarvet Falun och välvårdad skog. Det är målet med gallringen av skog som pågår på ovansidan av dagbrottet Stora Stöten.

Sedan början av augusti har stiftelsen Skogssällskapet, på uppdrag av Falu Gruva, arbetat med att skogsskötsel i området på ovansidan av Stora Stöten.

Skogssällskapet har stor erfarenhet av försiktig gallring av skog i stadsnära och känsliga kulturmiljöer och syftet är att vårda den unika kulturmiljön runt Falu Gruva – skyddad som fornlämning, byggnadsminne och i egenskap av världsarv.

“Vi vill skapa skapa siktlinjer, säkerställa trevliga och trygga promenadstråk samt vårda skogen på ett långsiktigt och sunt sätt”, säger verksamhetschef Anna Björkman.

Området hänger ihop med Vattnets väg, det system av dammar, kanaler och andra vattendrag som var en förutsättning för vattenkraften vid gruvan, och skogsskötseln är ett led i arbetet med att se till att vandringslederna som går där idag bjuder på bästa möjliga naturupplevelse.

Boende i området har bjudits in till ett informationsmöte med representanter för både Skogssällskapet och Falu Gruva som hölls tidigare under sommaren.

Kontakta oss på info@falugruva.se med eventuella frågor och funderingar.