Skyfall bakom hål i Stora Stöten

Kraftiga skyfall över Falun är orsaken till att ett hål med en diameter på 8-10 meter har uppstått på botten av dagbrottet Stora Stöten.

Marken i den här delen av dagbrottet är utfylld med material från gruvdriften. Därunder ligger rasmassor från 1687 då Stora Stöten bildades fortfarande kvar.

Hålet har uppstått mellan den gamla och den nya infarten till industrigruvan och problem med stabiliteten i marken i det här området har varit kända sedan länge; redan innan gruvdriften upphörde 1992 fick den gamla infarten stängas av säkerhetsskäl.

”Sättningar av det här slaget uppstår lätt i fyllnadsmaterial och det sker ofta i samband med kraftiga regn såsom skyfallet över Falun i början av september”, säger Märit Berglind Eriksson, bergmekaniker på Sweco och Falu Gruvas expert på bergsäkerhetsfrågor.

Falu Gruva genomför regelbundna besiktningar av dagbrottet, industrigruvan och besöksgruvan. För att upptäcka förändringar på marknivå scannas området med drönare sedan några år tillbaka.

”Med tanke på att sättningen ligger långt ifrån delarna av gruvan där vi välkomnar besökare så känner vi oss fullständigt trygga med situationen”, säger Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva.