Nyheter

Sommarens utställning på Loftet

Under takåsarna på Gruvmuseet har utställningslokalen Loftet öppnat. Rödfärg och slagg – samtida fotografi ur våra samlingar heter sommarens utställning. Fotografer är Olle Norling och Christer…

Affisch-Rödfärg-och-slagg---samtida-fotografi-ur-våra-samlingarUnder takåsarna på Gruvmuseet har utställningslokalen Loftet öppnat. Rödfärg och slagg – samtida fotografi ur våra samlingar heter sommarens utställning. Fotografer är Olle Norling och Christer Viklund.

Fotografen Olle Norling kommer med sina fotografier ur bokprojektet De Röda husen att låta oss följa med på en spännande Sverigeresa där arkitektur och slamfärg är i fokus. Fotografierna har tidigare ställts ut i Falun, Paris och Washington och ett urval av bilderna visas fortfarande som vandringsutställning i Frankrike.

Under flera år fotograferade Christer Viklund gruvans restprodukt slagg. Hans fascinerande fotografier visar slagg från Falu Gruva i olika ljus, sammanhang och under olika årstider.

Satsningen på den nya utställningslokalen hänger samman med vår stora satsning på att omvandla Gruvmuseet till Sveriges första kulturhistoriska science center. Omvandlingsarbetet är uppdelat i etapper där den tredje och sista etappen öppnar 2017.

– Målet är att i första hand kunna erbjuda spännande sommarutställningar, gärna i samarbete med andra aktörer men att vi inte är främmande för att även ha utställningar under andra delar av året, säger Gunilla Hedenblad, antikvarie vid Falu Gruva.

I dagsläget är Gruvmuseet öppet 1 maj till 30 september och under skollov. Loftet kommer under skolterminerna att nyttjas som pedagogiskt rum där skolelever från Falun, Dalarna och Sverige kan delta i workshops och andra aktiviteter kopplade till gruvans pedagogiska verksamhet.