Uvungar i Stora Stöten

Tre ungar har kläckts i Stora Stöten! Berguven är en hotad, rödlistad art vilket gör häckningen vid Falu Gruva extra glädjande.

Berguvhonan valde att lägga äggen på en klippavsats i närheten av bolådan i dagbrottet. Ungarna kläcktes i april och det är troligen det regniga majvädret som har fått dem att flytta in under tak. Den närmaste tiden kommer de att röra sig runt bolådan och boplatsen medan de tränar på att flyga. På sikt kan de möta föräldrarna som landar med mat en bit bort – det är så de vågar sig på att flygträna allt längre sträckor.

Berguven är Dalarnas landskapsdjur och en av världens största ugglor med ett vingspann på upp till 170 cm.

Besök gärna utsiktsplatsen vid Gruvplatsen – där finns informationstavlor och kikare uppsatta för den som vill ta en närmare titt på ungarna.

Mer om berguven i Stora Stöten