Nyheter

Vårfloden orsakar sättning i marken

Vårfloden har orsakat en sättning i marken längs gångstråket runt Stora Stöten vid Falu Gruva. ”I och med den uppkomna situationen uppmanar vi alla att…

Vårfloden har orsakat en sättning i marken längs gångstråket runt Stora Stöten vid Falu Gruva.

”I och med den uppkomna situationen uppmanar vi alla att respektera våra avspärrningar”, säger verksamhetschef Anna Björkman.

Hålet, som mäter cirka tre gånger fyra meter i diameter, är beläget strax nedanför Gruvstugan på ovansidan av dagbrottet Stora Stöten. Sättningens djup är runt en och en halv meter.

”Marken på den här sidan av Stora Stöten är utfylld med material från gruvdriften. Sättningar uppstår lätt i fyllnadsmaterial och påfrestningarna blir extra stora på grund av vårfloden”, säger Märit Berglind Eriksson, bergmekaniker på Sweco och Falu Gruvas expert på bergsäkerhetsfrågor.

Hon var på plats för att göra en första bedömning av sättningen på måndagsmorgonen. Ytterligare undersökningar av området kommer att göras under de närmaste dagarna.

”Man ska komma ihåg att det här är en gammal gruva med massor av igenfyllda schakt och brytningsrum under jord. Därför är sättningar i marken en naturlig process som alltid kommer att pågå”, säger Märit Berglind Eriksson och tillägger att snösmältning och kraftiga regnväder har en påskyndande effekt.

Gångvägen är tills vidare avstängd från Creutz Lave vid Gruvplatsen och upptill Oscars Lave.

”Falu Gruva arbetar hela tiden med säkerheten på området och vi tar den här typen av frågor på största allvar. Det kan hända att vi får lov att titta på en ny dragning av gångvägen på den här sidan av Stora Stöten”, säger Anna Björkman.