Teknikrevolution som ledde fram till storhetstiden

Hertig Karl kallade in tyska experter på gruvteknik.

Djupare brytning gav mera koppar

Länge var det enkel teknik som gällde för gruvarbetet. Förändringarna började när Gustav Vasa hade kommit till makten. Kopparberget var i dåligt skick och kungen anlade egna kopparhyttor, tog hjälp av tyska experter och inledde en teknisk revolution vid gruvan. Snart fanns det hästvindar och tramphjul för malmuppfordring. En omfattande reglering av sjösystemet ovanför gruvan genomfördes för att få driftvatten till vattenhjul.

Tack vare den nya tekniken kunde arbetet med brytning bedrivas allt djupare i berget och nå områden med mycket rik malm. Produktionen ökade. På 1590-talet kallade hertig Karl in tyska experter som installerar seriekopplade sug- och lyftpumpar och vattendrivna gruvspel. Ingen gruva i Europa hade så avancerad teknik som Falu Gruva. I samma tid blev det stor efterfrågan på koppar och Falu Gruva gick mot sin storhetstid.

Träsnitt av Agricola som visar gruvdrift under 1500-talet. Bilden är beskuren.