Hör en av våra guider berätta!

“Om den här platsen inte hade funnits hade svensk historia sett annorlunda ut.”