Halshuggningen på torget i Falun satte punkt

Missnöjet i Dalarna fick kungen att ta i med hårdhandskarna, minst sagt.

Bergsmännens glansdagar var över

Kopparens ekonomiska betydelse var stor under det upproriska och oroliga 1400-talet. Falun blev ett maktcentrum, en ekonomiskt och politiskt betydelsefull plats. Gustav Vasa söker stöd i Dalarna för att slåss mot danske kung Kristian som har blivit Sveriges kung. Dalfolket och bergsmännen gav honom sitt stöd och hjälpte honom till makten.

Så snart Gustav Vasa blivit kung stärkte han sin makt, höjde skatterna, bröt med påven och införde lutherdomen. För att betala landets stora skulder beordrade kungen att kyrkorna skulle lämna ifrån sig sin största kyrkklocka. I Dalarna växte missnöjet och flera gånger blev det uppror.

Till slut fick kungen nog och begav sig med stor krigshär kom till Falun år 1533. Folket beordrades till torget och tvingades ner på knä. En utskällning tog sin början. Den pågick hela dagen och avslutades med att några av upprorsledarna halshöggs på plats. Maktuppvisningen var total. Ingen ifrågasatte kungens vilja. De en gång så mäktiga bergsmännens politiska glansdagar var över.