Styrde arbetet vid gruvan under flera hundra år

Kung Magnus Eriksson besökte gruvan – och blev förargad.

Bortslarvade papper upprörde kungen

Det äldsta dokumentet om gruvan är från 1288 (bilden). Det är ett brev, enligt vilket biskop Peder och Västerås stift byter till sig en åttondel av berget. Det är historiskt viktigt dokument, men ett långt mer betydelsefullt dokument i gruvans historia skrevs 1347 när kung Magnus Eriksson besökte Kopparberget. Kungen blev förargad över att de äldre privilegier och brev som hans förfäder givit hade slarvats bort. Det nya privilegiebrevet var detaljerat och kom att ända fram till början av 1600-talet styra hur arbetet vid gruvan organiserades och hur samhället runt berget växte fram.