Gruvan, staden och bergsmansbygden blir Världsarvet Falun

Unesco väljer att lägga till Falu Gruva med staden och bergsmansbygden på listan över världsarv – platser som ska bevaras för all framtid.

Falun en världsarvsstad sedan 2001

Ett världsarv är en plats som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Listan med världsarv grundar sig på FN-organet Unescos konvention till skydd för världens natur- och kulturarv som antogs 1972.

En av dessa platser är numera Falu Gruva, staden Falun och det omkringliggande bergsmanslandskapet.

Världsarvet Falun finns sedan 2001 med på FN-organet Unescos prestigefyllda lista. Andra svenska världsarv är Drottningholms slott och Höga kusten. Bland berömda världsarv i världen finns Egyptens pyramider, Kinesiska muren och Taj Mahal.

Världsarvshuset vid Falu Gruva byggdes i samband med utnämningen och fungerar i dag som en vägvisare till Världsarvet Falun. I byggnaden finns bland annat en översiktlig karta (bilden) som guidar våra besökare vidare till andra delar av världsarvet.

För mer information besök Världsarvet Faluns vänförening