Nyheter

Uvungar i bolådan i Stora Stöten

Berguvarna i Stora Stöten, dagbrottet vid Falu Gruva, är inte längre två – utan fyra! Efter en lyckad häckning finns två nykläckta ungar i bolådan.

Berguven, som är Dalarnas landskapsdjur och finns med på den senast släppta rödlistan över hotade arter, häckar i dagbrottet vid Falu Gruva sedan många år.

Efter en månads tålmodigt ruvande på äggen har honan fullt upp med att mata ungarna.

Via en webbkamera kan den som vill kika in i bolådan via vår hemsida falugruva.se där bilden uppdateras var tionde sekund.

Även om ungarna växer fort dröjer det länge innan de klarar sig på egen hand.

Falu Gruva arbetar aktivt med att sprida kunskap om denna mäktiga fågelart – berguven är en av världens största ugglor med ett vingspann på upptill 179 cm.

“Vi vet att berguven häckade i gruvan redan före stängningen 1992 och vi är jätteglada för att den återkommer år efter år. Det är extra roligt med nykläckta ungar med tanke på att berguven är rödlistad”, säger Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu Gruva.