Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 infördes GDPR, en viktig reglering inom EU för dataskydd. GDPR syftar till att stärka skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Falu Gruva, Stiftelsen Stora Kopparberget (Falu Gruva) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi värnar om säkerheten och integriteten vid vår personuppgiftsbehandling.

Biljettköp, bokningar m.m.

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) som lämnas i samband med bokning och biljettköp sparas i en kunddatabas. Gallring sker fortlöpande.
Fakturaunderlaget för biljettköpet sparas enligt gällande lagstiftning.
Personuppgifter som lämnas då du söker jobb hos oss kommer sparas under rekryteringsprocessen och gallras efter avslutad rekrytering.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du köper biljetter eller bokar/hyr en lokal av oss antingen det sker direkt över disk eller via vår hemsida, per telefon eller mejl blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning/bokning.
Falu Gruva, Stiftelsen Stora Kopparberget (Falu Gruva) följer GDPR vilket innebär att personregistren hos Falu Gruva:

  • Har ett tydligt syfte
  • Har en rättslig grund
  • Personuppgifterna har ett lämpligt skydd

Om dina uppgifter finns hos en samarbetspartner till oss skriver vi avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med dem för att personuppgifterna ska hanteras enligt GDPR.

Kakor

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen och att spara personliga inställningar
Vi använder kakor bland annat för de delar av webbplatsen som kräver inloggning (till exempel vid hantering av biljettbokningar) för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. På vissa delar av Falu Gruvas webbplats används en så kallad sessionskakor för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis vid beställningar av biljetter. Sessionskaka försvinner när du lämnar webbplatsen.

Rätt att begära information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan också bland annat begära rättelse av dina personuppgifter, eller om du önskar få dina personuppgifter raderade meddela vår dataskyddsansvarige på mats.carlsson@falugruva.se