Flera nya grundämnen upptäcktes i gruvan

Rödfärg var en av nyheterna som togs fram i kemisternas laboratorium.

Här fanns Sveriges första kemister

1700-talet var ett besvärligt sekel för gruvan med många ras och bränder. Den malm man bröt innehöll lite koppar och produktionen var låg. Det var samtidigt ett århundrade med nya tankar, vetenskap och moderna principer. Sveriges första kemister arbetade med analys, beskrivningar och systematisering av mineral och upptäckte flera nya metaller och grundämnen.

Vid gruvan tog kemisterna med Daniel Tilas, Johan Gottlieb Gahn och Anton von Swab i spetsen initiativ till förbättring av brytningen, smältningen och framställning av nya produkter.

En av nyheterna var Falu Rödfärg. Med en blandning av rödfärgspigment från Falu Gruva, järnvitriol, linolja, vetemjöl, såpa och vatten tillverkades den färg som svenska hus sedan har målats med i hundratals år. Det äldsta belägget för användning av rödfärg är från 1570-talet. Den industriella tillverkningen har pågått i mer än 250 år och är fortfarande igång.

Vy över gruvan av Johan Tobias Geisler från 1718. Bilden är beskuren.