Arbetstiden i fokus för första fackföreningen

Åtta timmars arbetsdag infördes 1919. Hjälm och annan skyddsutrusning först 1943.

Tidigare var strejker olagliga

Gruvarbete medför hög olycksfallsrisk. 1912 kom första allmänna arbetslagstiftningen som gav arbetarna rätt att utse skyddsombud. 1943 infördes skyddshjälm, elektrisk pannlampa och skyddsoverall. När gruvarbetet moderniserades gav ny teknik och stora maskiner både fördelar och nackdelar. Skyddsarbetet var viktigt.

I äldre tid var gruvstrejker och organiserade protester kriminaliserade. Bergsmännen hade rätt att bestraffa arbetarna. Vid 1800-talets mitt avskaffades gruvrätten, och förseelser vid gruvan hanterades av allmän domstol.

Faluns första arbetarförening grundades 1866. 1897 bildades en fackförening vid gruvan.

År 1902 anslöts Falu bergverksarbetares förening till Svenska Bruks- och grufarbetareförbundet och fick benämningen avdelning nummer 17. Arbetstid och lönefrågor behandlades först.

1919 infördes 8 timmars arbetsdag. Längre fram diskuterades arbetsmiljö, pensionsvillkor, semester och bildningsfrågor. Lönefrågan diskuterades mycket i fackföreningen. Lönesättningen var tidigare starkt reglerad. 1926 kom ett riksavtal gällande semester och fasta timlöner.                      

1 maj-demonstration vid Fisktorget i Falun.
Foto: Kulturnämndens bildsamling, Falu kommun