Ett berguvspar har valt sitt revir i dagbrottet Stora Stöten vid Falu Gruva där de lever i vilt tillstånd.

Falu Gruva är mycket stolta över att ha ett häckande berguvspar i Stora Stöten. Vi vet inte exakt när det första paret valde Stora Stöten som boplats men det sägs att det häckade berguvar även när gruvan var aktiv, alltså före den lades ned 1992.

Berguven är en av världens största ugglor.
Vingspann: 138-179 cm,
Längd: 59-73 cm och
Vikt: 2-4 kg

Besök gärna vår utställning om berguvar i Världsarvshuset eller klicka in på Falu Fågelklubbs webbplats för mer information om berguvar.
» www.falufagelklubb.se

 

Sidan uppdaterad: 2017-07-25