Historiska byggnader

Runt dagbrottet Stora Stöten finns gruvlavar, spelhus och vattenhjul som en påminnelse om vad som försiggått under jord i hundratals år.

Lyssna efter plinget från Creutz lave

Creutz lave, som står kvar där den byggdes i mitten av 1800-talet, har blivit ett signum för Falu Gruva ovan jord. När du kliver in i laven står du faktiskt på Sveriges högsta bro – det är 208 meter ner till botten i schaktet.

Ett kännetecken för Creutz lave är klockan som plingar – en gammal varningsklocka för pumpstopp. Om klockan tystnade, vilket den gjorde ibland, var det pumpvaktarens uppgift att reparera felet.

Creutz schakt, som fick sitt namn efter en landshövding på 1600-talet, är det enda schaktet från äldre tid som finns bevarat. Gruvturerna under jord passerar schaktet på cirka 50 meters djup. Där hänger en tunna som användes för transport av malm, utrustning och ibland även som hiss. 

Passa även på att besöka Creutz spelhus, Creutz hjulhus och Husbergs pivå. Byggnaderna var konstruerade för att frakta malm och vatten upp ur gruvan, och då krävdes både snillrika dragningar av linor och vattenhjul av stora mått.

Gå på upptäcktsfärd runt Stora Stöten

Runt dagbrottet vid Falu Gruva går gruvpromenaden, en slinga på 1,6 kilometer, och längs vägen ligger flera historiska byggnader, däribland den 40 meter höga Oscars lave.

Den höga betonglaven som byggdes så sent som 1970. Schaktet, uppkallat efter kung Oscar II, anlades 1905 och är hela 440 meter djupt. Intill laven ligger Gruvstugan, personalutrymme för gruvarbetarna under 1900-talet. 

Fredriks hjulhus, en faluröd byggnad uppe på höjden på ovansidan av Stora Stöten, hörde ihop med Fredriks schakt som började anläggas på 1700-talet och var hela 355 meter djupt. 

Adolf Fredriks lave byggdes över det 280 meter djupa Adolf Fredriks schakt i mitten av 1800-talet. Laven, som återuppbyggdes efter en brand på 1900-talet, är flyttad till dess nuvarande plats.

Under högsäsong erbjuder vi guidade visningar runt Stora Stöten

Gruvordlista

Schakt

Ett hål som går rakt eller sluttande ner i berget.

Lave

En byggnad som täcker ett schakt.

Hjulhus

En byggnad som skyddar de stora vattenhjul som drev pumparna i schakten.

Spelhus

En byggnad för linorna som skötte upphissningen av malm i schakten.

Pivå

En byggnad som gör det möjligt att byta riktning på linorna till schakten.

Öppna byggnader under högsäsong

Här kan du kika in i gruvans historia

Under högsäsong är flera av de historiska byggnaderna öppna för besökare. Flera gånger varje dag erbjuder vi guidade visningar av Creutz lave, Creutz hjulhus, Creutz spelhus och Husbergs pivå. Följande byggnader är öppna för besök på egen hand:

Vaschet

I vaskverket arbetade barn, bara 10-12 år gamla, med att sortera malm. Fram till 1927, då gruvan fick sitt första anrikningsverk, sköttes sorteringen för hand. Finkrossat material stjälptes i rännor ut på roterande bord och vaskpojkarnas uppgift var att hitta små bitar av värdefull, glänsande malm.

Linslageriet

Från början av 1500-talet och framåt bröts malmen i Falu Gruva så djupt att det behövdes starka och långa linor för att hissa upp den. Oxhudslinorna ersattes av lättare och starkare järntrådslinor i början av 1800-talet då Linslageriet byggdes.

Trådvalsverket

I trådvalsverket från Domnarvets järnverk i Borlänge valsades tråd som bland annat användes i vajrar, en modernare variant av järntrådslinorna som tillverkades i Linslageriet. Utöver gamla valsar, kugghjul och verktyg visas fotografier från början av 1950-talet då verksamheten i Trådvalsverket fortfarande var igång.

Visste du att…

… den världsberömde uppfinnaren Christopher Polhem har bott vid Falu Gruva? Konstmästargården, som byggdes i början av 1700-talet, har varit hem åt många av konstmästarna, eller chefskonstruktörerna, vid gruvan. I dag finns Gruvortens Bed & Breakfast i huset.

… en del av de mineraler som hittats nere i gruvan – däribland koppar, zink, bly, guld och silver – syns i form av symboler som pryder Anfarten där gruvturerna startar. Den lilla byggnaden mittemot Gruvmuseet återuppbyggdes inför invigningen av besöksgruvan 1970.