Gruvrådet bjuder in till symposium: Atlas över Sveriges bergslag

Är du nyfiken på vilka spår av gruvdriften som går att hitta i ditt näromoråde? Välkommen på Symposium Atlas över Sveriges Bergslag.

Datum och tid: 12 oktober kl 13-16.30

Plats: Berguven, Falu Gruva. Ingång genom Världsarvshuset.

Fri entré och ingen föranmälan. Obs, om ni kommer ett större sällskap anmäl er gärna till johanna.linden.nybelius@falugruva.se så vi kan garantera er plats.

Jernkontorets bergshistoriska forskningsProjekt “Atlas över Sveriges Bergslag” handlar om att i text- och kartform berätta om det arkeologiska materialet kring de bergshistoriska lämningar som har ett medeltida ursprung. I slutet av 2022 gavs nummer 23 av rapporterna ut som handlar om Kopparbergslagen och de bergshistoriska lämningar som finns här.
Gruvrådet anordnar nu ett symposium där sex stycken föreläsare berättar om Kopparbergslagen och atlasen, bland annat föreläser länsantikvarie Fredrik Sandberg och arkeologerna Lena Berg Nilsson och Eva Carlsson som är författare till atlasen.

Program:
13.00 Gruvrådets ordförande Johan Cederlund, konsthistoriker, museidirektör vid Zornsamlingarna hälsar välkomna.
13.05 Falu Gruva och dess relation till Kopparbergslagen, Johanna Lindén Nybelius, museipedagog vid Falu Gruva
13.35 Presentation av Kopparbergslagen, Lena Berg Nilsson arkeolog och Eva Carlsson, arkeolog vid Dalarnas Museum, författare till Atlas över Bergslagen
14.30 Kaffe
15.00 Bergslagen – en central del i Sveriges historia, Gert Magnusson, Jernkontorets bergshistoriska utskott
15.30 Nästa steg för Atlas över Sveriges berslag, Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning och författare till Kopparbergslagen
16.00 Atlasens betydelse för kulturmiljöarbetet, Fredrik Sandberg, länsantikvarie, enheten för kulturmiljöarbetet, Länsstyrelsen

Välkomna!